Tài liệu tham khảo

Các bài viết chuyên sâu, tài liệu tham khảo và các ebook hỗ trợ bạn trong quá trình học tập và thực hành.

Hình dạng của khuôn mặt có thể ảnh hưởng đến việc chọn kiểu tóc, kính đeo mắt và cách trang điểm để trông sao cho đẹp nhất. Hãy bắt đầu việc này bằng cách làm quen với các hình dạng cơ bản. Bạn có thể xác định hình dạng khuôn mặt với vài phép đo và dùng kiến thức mới học được để chọn kiểu tóc, phong cách trang điểm và các phụ kiện giúp tôn lên những nét đẹp trên khuôn mặt mình.

16 nhóm tính cách theo MBTI

How to?

error: Content is protected !!