Bài trắc nghiệm MBTI

Bài trắc nghiệm MBTI - Chọn 4 trong 8 đặc điểm tính cách

MBTI (Myers-Briggs Type Indication) – Phân loại tính cách là phương pháp sử dụng những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để xác định tính cách của con người, dựa vào đó chúng ta hiểu chính mình hơn, nếu biết được tính cách của người khác chúng ta có thể đoán được suy nghĩ, hành động của họ. MBTI được ứng dụng nhiều trong việc: Xây dựng đội ngũ nhân viên, quản lý và đào tạo, đối phó với căng thẳng, giải quyết xung đột, đàm phán, hướng dẫn nghề nghiệp, xây dựng các mối quan hệ cá nhân tốt hơn

Chọn đặc điểm tính cách đúng với hành động và cách nghĩ của bạn

Chọn đặc điểm 1
   A

   B

Chọn đặc điểm 2
   A
   B
Chọn đặc điểm 3
   A
   B
Chọn đặc điểm 4
   A
   B

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!