Bài 15: Bạn muốn gì nhất

Bạn muốn gì nhất

Bạn đã xem xét về các khía cạnh khác nhau của các mối quan hệ và tìm hiểu về một số điều bạn muốn và không muốn xuất hiện trong mối quan hệ của bạn. Điều này rất quan trọng vì những điều này giúp mang lại tính rõ ràng, minh bạch khi bạn đang hẹn hò.

Trong bài học này, bạn sẽ trải qua một quy trình theo hướng dẫn để khám phá những phẩm chất nào là quan trọng nhất đối với bạn. Quá trình này sẽ xây dựng rõ ràng hơn về những gì bạn thực sự, thực sự, thực sự mong muốn ở người bạn đời. Việc lựa chọn là tùy thuộc vào bạn.

Tại sao tính rõ ràng lại quan trọng?

Hãy xem xét ví dụ này:

Một người đàn ông thú vị và thành đạt đang kể về quá trình mà vợ anh ta chọn anh ta. Và, vâng, anh chắc chắn tự hào rằng anh là người cô đã chọn. Cô ấy đã có một danh sách năm điều mà cô ấy chắc chắn muốn ở một người bạn đời.

Cô ấy sẽ hẹn hò với hầu hết mọi người. Trong vòng 30 phút đầu tiên của buổi hẹn hò, cô ấy đã biết liệu đây có phải là người mà cô ấy muốn tiếp tục hẹn hò hay không. Một khi quyết định đã được đưa ra, cô ấy thoải mái và tận hưởng buổi hẹn hò của mình cho dù quyết định của cô ấy là gì.

Khi bạn biết năm phẩm chất quan trọng nhất mà bạn muốn có ở một người bạn đời, bạn có thể đưa ra quyết định hợp lý trước khi mối quan hệ tiến triển đến mức các chất hóa học trong não chiếm đoạt lý trí của bạn.

Khi cố gắng đưa ra quyết định có nên tiếp tục một mối quan hệ hay không, bạn có thể sử dụng năm phẩm chất quan trọng nhất của mình để nhắc nhở bạn điều bạn mong muốn nhất. Điều này giúp bạn tránh được một sai lầm lớn.

Năm phẩm chất tiên quyết này có thể thay đổi khi bạn trưởng thành và phát triển về mặt cảm xúc. Ví dụ: bạn có thể muốn quen với một người đàn ông được giáo dục toàn diện và đầy đủ. Khi bạn tìm hiểu về họ và tiếp tục phát triển về mặt cảm xúc, bạn có thể sẽ quyết định rằng sự trưởng thành về cảm xúc và lòng tốt của họ quan trọng hơn nền tảng giáo dục của họ.

Quy trình của sự rõ ràng

Vui lòng tải xuống, in ra và hoàn thành bài tập “Bạn muốn điều gì nhất?” trong phần tài liệu thêm. Bài tập này là một phần quan trọng của bài học này. 

Tóm tắt và suy ngẫm

Xin chúc mừng! Khi bạn hoàn thành quy trình của bài học này, bạn sẽ biết những phẩm chất nào ở một người bạn đời là quan trọng nhất đối với bạn. Những phẩm chất này sẽ hỗ trợ bạn đưa ra quyết định tốt khi cảm xúc của bạn có thể lấn át. Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ xem lại những gì bạn đã học được trong chương này.

error: Content is protected !!