Bài 13: Tổng kết Module 2 Copy

Khái niệm về bản thân của bạn đã được định hình bởi quá khứ của bạn. Hay nói đúng hơn là nhận thức của bạn về quá khứ của bạn. Xem lại những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ của bạn và tìm cách giải quyết tích cực hơn. Hãy nhớ rằng quá khứ đã qua và sẽ không bao giờ quay lại. Đừng để nó trở thành rào cản của bạn.

Xây dựng lòng tự trọng của bạn sẽ cung cấp cho bạn động lực để thay đổi quan niệm về bản thân của bạn. Đây là một quá trình. Bạn có rất nhiều lý do để hài lòng với chính mình. Đảm bảo rằng bạn nhắc nhở bản thân về việc bạn đã tuyệt vời như thế nào.

Hãy chủ động nâng cao cuộc sống theo ý muốn của bản thân. Bằng cách tạo ra và sống cuộc sống mà bạn mong muốn, quan niệm về bản thân của bạn sẽ thay đổi. Khi bạn có bằng chứng cho thấy bạn đang sống theo ý tưởng của mình về một cuộc sống hạnh phúc, bạn đã đạt được điều cuối cùng.

Bạn có thể xác thực và tự hào khi giới thiệu bản thân với thế giới theo cách của bạn!

Câu hỏi tự suy ngẫm:

  1. Niềm tin giới hạn mà tôi nắm giữ được tạo ra từ những kinh nghiệm trong quá khứ là gì?
  2. Những niềm tin giới hạn này có đúng không? Nó đến từ đâu? Tôi có đang phạm sai lầm trong việc nhìn nhận vấn đề không?
  3. Cuộc sống hiện tại của tôi đang hạn chế niềm tin của tôi về bản thân và khả năng kiểm soát tương lai cũng như môi trường xung quanh tôi như thế nào?
  4. Tôi cần thực hiện những thay đổi nào đối với tài chính, sức khỏe và đời sống xã hội của mình để hỗ trợ phát triển quan niệm về bản thân tốt hơn?
  5. Tôi muốn trở thành ai? Tôi ngưỡng mộ ai?
  6. Tôi có thể làm gì ngày hôm nay để bắt đầu sống giống như con người tôi muốn trở thành?
  7. Tôi đánh giá lòng tự trọng của mình như thế nào? Những rào cản lớn nhất ngăn tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân là gì và tôi có thể làm gì để vượt qua những rào cản đó?

Trong phần tiếp theo của hành trình, bạn sẽ khám phá các chiến lược giúp bạn vượt qua các rào cản để chấp nhận bản thân và xây dựng hình ảnh bản thân tích cực, lành mạnh.

error: Content is protected !!