Bài 10: Thân mật về thể xác hay cảm xúc: điều gì quan trọng hơn?

Thân mật về thể xác hay cảm xúc: điều gì quan trọng hơn?

Trong bài học trước, bạn đã học về các hợp đồng bất thành văn hay còn gọi là các giả định trong các mối quan hệ. Bây giờ bạn sẽ khám phá về một số khác biệt về giới tính giữa sự gần gũi về thể chất và tình cảm.

Cái nào đến trước: Sự thân mật về thể chất hay tình cảm

Sau khi mối quan hệ đã chuyển từ sự hấp dẫn mãnh liệt về thể xác của giai đoạn say đắm ban đầu, các nhu cầu khác sẽ tự xuất hiện. Nói chung, đàn ông muốn thể hiện sự thân mật ở mức độ thể chất trước. Phụ nữ lại muốn kết nối thân mật ở mức độ tình cảm.

Cuối cùng, cả hai đều muốn có sự gần gũi về thể xác và tình cảm. Điều nào đến trước lại đóng vai trò quan trọng khác nhau đối với mỗi người.

Hãy xem xét cả sự gần gũi về tình cảm và thể chất, chúng khác nhau và hỗ trợ lẫn nhau như thế nào:

 • Các đặc điểm của sự gần gũi tình cảm
 • Sự gần gũi về cảm xúc là hành trình tự khám phá về bản thân. Sự gần gũi về tình cảm của bạn càng sâu sắc, cả hai người càng chia sẻ nhiều hơn về hy vọng, ước mơ, cảm xúc và mối quan tâm của mình.
 • Sự gần gũi về cảm xúc giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình. Khi bạn tiết lộ những phần sâu sắc nhất của mình cho người khác, bạn cũng đang tiết lộ chúng cho chính mình. Chúng có thể mang lại sự sống động giúp bạn đào sâu hoặc thậm chí thay đổi niềm tin và cảm xúc của chính bạn.
 • Sự gần gũi về tình cảm bao gồm việc tin tưởng đối phương. Bạn tin tưởng rằng người ấy sẽ lắng nghe với sự chấp nhận mà không phán xét. Bạn chia sẻ về những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn không hề muốn những người khác nghe thấy. Chúng chỉ được chia sẻ với những người bạn tin tưởng nhất.
 • Sự gần gũi về cảm xúc, hành trình tự khám phá bản thân và sự trung thực giữa cả hai cá nhân trong một mối quan hệ tạo thành một sợi dây tình cảm khó phá vỡ. Bạn không chỉ là người yêu, mà bạn còn là bạn bè. Bạn hiểu về nhau theo những cách mà người khác không bao giờ có thể làm được.
 • Các đặc điểm của sự gần gũi về thể chất
 • Thỏa thuận đôi bên về việc thể hiện tình cảm nơi công cộng. Một số người rất riêng tư. Khi bạn tôn trọng những mong muốn của người riêng tư nhất, bạn đang chứng tỏ nhu cầu của họ quan trọng như thế nào.
 • Tôn trọng nhu cầu tình dục của nhau. Mỗi người có nhu cầu khác nhau về tình dục. Hãy nói về nhu cầu của bạn với đối phương. Bạn có thể thỏa hiệp như thế nào nếu nhu cầu của cả hai bạn khác nhau?
 • Khám phá những cách khác để thể hiện sự thân mật khi không thể dùng đến tình dục. Dành thời gian nghỉ ngơi trong vòng tay của nhau. Massage cho nhau cũng là một giải pháp.
 • Các kiểu làm tình đa dạng. Có những lúc bạn chỉ muốn trải nghiệm tình dục  mà bạn thấy trong phim. Sau đó là những lần vuốt ve và những nụ hôn, kết thúc bằng hành động nhẹ nhàng. Hãy lauwj chọn phù hợp theo tâm trạng của cả hai bạn.

Mối liên hệ giữa thân mật về thể chất và tình cảm

Những đụng chạm cơ thể rất quan trọng trong cuộc sống đến mức trẻ sơ sinh có thể chết vì không có đủ tiếp xúc với cha mẹ mình. Do vậy, mối quan hệ có thể chết vì không có đủ sự tiếp xúc giữa cả hai.

Mối quan hệ cũng có thể chết do các cá nhân không chia sẻ với nhau về con người thật của họ. Mối quan hệ của bạn có thể bắt đầu với niềm đam mê thể xác. Tuy nhiên, nếu không có đủ sự thân mật về mặt tình cảm, rất có thể mối quan hệ sẽ khô héo.

Khi mối quan hệ của bạn bắt đầu bằng sự thân mật về tình cảm và chuyển sang giai đoạn lãng mạn, sự gần gũi về thể xác đương nhiên trở thành một phần của mối quan hệ. Các bạn đã hiểu nhau về mặt tình cảm và bây giờ muốn thể hiện tình cảm đó về mặt thể xác.

Khi bạn có sự gần gũi cả về thể chất và tình cảm trong một mối quan hệ, cả hai sẽ tạo ra một đà tiến triển của sự gắn bó và gần gũi. Sự gần gũi về thể chất nuôi dưỡng sự gần gũi về tình cảm và tình cảm nuôi sống thể chất.

Các mối quan hệ không có sự thân mật về thể xác hoặc tình cảm

Có những cuộc hôn nhân thuận lợi. Đây là khi cuộc hôn nhân phục vụ một mục đích cụ thể, chẳng hạn như để nâng cao quyền lực tài chính hoặc chính trị.

Để những cuộc hôn nhân này diễn ra theo cách làm hài lòng cả hai, cần có một hợp đồng rõ ràng. Đây không cần phải là một hợp đồng pháp lý. Cả hai bên cần phải rõ ràng về kỳ vọng của mối quan hệ và vai trò của cả hai bên.

Bạn có thể không muốn một cuộc hôn nhân thuận lợi, nhưng nhiều người thì có. Điều quan trọng là bạn phải biết mình muốn gì và chọn một đối tác cũng muốn như vậy. Cách bạn làm điều này là thông qua giao tiếp rõ ràng, chủ đề của bài học tiếp theo.

Tóm tắt và suy ngẫm

Mối quan hệ thân mật là sự chia sẻ hy vọng và ước mơ cũng như vun đắp các kết nối thông qua thân mật thể xác.

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các cách để tăng cường giao tiếp.

Trước khi chuyển sang bài học tiếp theo, hãy suy ngẫm về những câu hỏi sau đây để xác định điều bạn muốn trong một mối quan hệ lãng mạn thân mật.

Đây là những gì bạn cần làm hôm nay

 1. Liệt kê 10 điều bạn muốn đối tác biết về bạn. Điều này sẽ bao gồm hy vọng và ước mơ của bạn cho bản thân cũng như hy vọng và ước mơ của bạn cho mối quan hệ của bạn.
 2. Liệt kê 10 điều bạn muốn trong mối quan hệ thể xác. Điều này bao gồm nơi bạn thích được chạm vào, cách bạn thích trải nghiệm tình dục và cách bạn muốn họ thể hiện tình cảm với bạn.
error: Content is protected !!