Bài 08: Tổng kết

Tổng kết

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành qua 7 bài học. 

Bây giờ bạn đã biết rằng niềm đam mê bạn có khi bắt đầu một mối quan hệ chủ yếu là các chất hóa học trong cơ thể bạn. Cuối cùng, niềm đam mê này giảm dần khi bạn tiếp tục các thói quen hàng ngày của cuộc sống.

Bạn sẽ trải qua từng giai đoạn phát triển khác nhau khi bắt đầu một mối quan hệ. Khi bạn đã chọn được một người phù hợp với mình, bạn sẽ ngày càng thân thiết hơn qua thời gian!

Bạn cũng khám phá ra sức ảnh hưởng mà thời thơ ấu và các mối quan hệ trong quá khứ của bạn có thể có đối với các mối quan hệ hiện tại của bạn. Tuy nhiên, khi bạn đã biết những ảnh hưởng đó, bạn có thể lựa chọn người bạn muốn ở cùng mà không bị ảnh hưởng bởi quá khứ.

Cuối cùng, bạn cũng khám phá ra cách bạn cảm nhận về bản thân ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn như thế nào. Hãy yêu bản thân mình, và sẽ dễ dàng hơn để tìm thấy những người khác cũng yêu bạn.

Câu hỏi tự vấn

  1. Ba điều có thể làm lu mờ niềm đam mê trong mối quan hệ của bạn là gì?
  2. Những cách nào để quyết định điều gì là ưu tiên của bạn trong cuộc sống?
  3. Năm điều có thể làm cho giai đoạn đầu của việc chuyển đến sống cùng nhau trở nên khó khăn là gì?
  4. Những vấn đề nào trong mối quan hệ của bạn có thể trở nên nghiêm trọng nếu bạn không giải quyết chúng ngay bây giờ?
  5. Một số điều tuyệt vời mà bạn có thể mong đợi trong mối quan hệ của mình là gì?
error: Content is protected !!