Bài 06 – Tài liệu bổ sung: Tôi có đủ sức mạnh để thoát khỏi những mối quan hệ không lành mạnh.

Tôi có đủ sức mạnh để thoát khỏi những mối quan hệ không lành mạnh.

Sức khỏe cá nhân của tôi là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi. Nếu ai đó đe dọa sự bình yên và hạnh phúc của tôi bằng cách lạm dụng tinh thần hoặc liên tục có thái độ tiêu cực với tôi, tôi có đủ sức mạnh để bỏ đi.

Tôi xứng đáng được đối xử tốt và tôi cũng xứng đáng được yêu thương bởi người yêu của mình. Đây là cách các mối quan hệ nên trở thành!

Khi tôi cảm thấy thất vọng, người yêu của tôi nên an ủi tôi và cố gắng làm cho tôi mỉm cười. Nếu tôi bị tổn thương, người thân yêu của tôi nên bên cạnh tôi. Khi tôi cần nói chuyện, nửa kia của tôi nên sẵn sàng lắng nghe. Và nếu tôi muốn dành thời gian cho bạn bè của mình, tôi có thể làm như vậy mà không bị chi phối.

Tất cả những hành động này đều hướng tới một mối quan hệ lành mạnh được xây dựng dựa trên tình yêu, sự tin tưởng và tình bạn. Nếu không có ba thành phần quan trọng này, một mối quan hệ sẽ mất đi và không có tình yêu.

Tôi có đủ sức mạnh để bước khỏi một mối quan hệ khiến tôi cảm thấy bất an.

Mặc dù tôi có thể cảm thấy yêu người đó, nhưng không thể yêu một người đối xử với tôi như một người thấp kém hơn. Tôi có thể yêu họ, nhưng không phải những hành động tiêu cực của họ.

Ngay cả khi tôi phải độc thân, tôi thà ở một mình còn hơn ở trong một mối quan hệ tồi tệ!

Hôm nay, tôi xứng đáng với những gì tốt nhất!

Câu hỏi tự suy ngẫm:

  1. Tôi có thường ở trong thế cam chịu vì tôi sợ cô đơn không?
  2. Gia đình tôi có ủng hộ mối quan hệ của tôi không?
  3. Tại sao hoặc tại sao không?
error: Content is protected !!