Chiến lược Yêu: Đi tìm Tình yêu Đích thực

Current Status
Not Enrolled
Price
1500
Get Started
This course is currently closed

You are not yet enrolled in this course.

Mô tả khóa học

“No pain no gain”, nếu bạn vẫn hài lòng với vùng an toàn của mình, bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi và thành công. Để đảm bảo bạn sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm trong quá khứ, Thư buộc phải như vậy, Thư phải thách thức bạn làm những điều mà bạn thường không làm. Khóa học này cũng sẽ như thế.  Cách tiếp cận sẽ hơi khác đôi chút so với quan niệm của phụ nữ Á đông. Nhưng Thư sẽ cho bạn thấy đây hoàn toàn là những điều đúng đắn. Thư không muốn bạn tiếp tục sai lầm, tiếp tục đi vào vết xe đổ, tiếp tục thất bại trong tình yêu, và đau khổ nhìn thanh xuân của mình trôi qua vô ích!

Nội dung chính

error: Content is protected !!